Christina Ross

 

Christina tilbyder

  • Healingsmassage
  • Stressforløb
  • Behandlinger til børn og unge med stress-, angst- og selvværds problematikker.

 

Kontaktoplysninger

 

Healingsmassage

Healingsmassage er en helkropsmassage med dyb afspændende virkning på krop og
sind. Massagen kan hjælpe med at løsne op for både fysiske og psykiske spændinger og
giver mulighed for personlig udvikling.

Healingsmassage kan bl.a. afhjælpe
– Stress og stressrelateret symptomer
– Angst- og selvværds problematikker
– Kroniske smerter
– Hovedpine og migræne
– Ryg og nakkespændinger
– Manglende kropsbevidsthed
– Fysiske og psykiske reaktioner efter traumatiske oplevelser.

 

 

Stressforløb

I stressforløb arbejder vi sammen om at afklare og afhjælpe den udløsende faktor til stressen. I dette forløb vil den terapeutiske samtale være udgangspunktet og derefter en
healingsmassage hvor fokus vil være at skabe ro og samling i krop og sind.

 

 

Børn- og unge behandlinger

I behandlingsforløb med børn og unge er udgangspunktet at skabe ro i krop og sind, for dernæst at give plads og overskud til at arbejde med selvværd og troen på sig selv. I dette
forløb vil healing og massage være den centrale del af de første behandlinger og dernæst vil den terapeutiske samtale få en mere central plads i behandlingen. Indimellem vil det
være omvendt, hvor det er samtalen der er i fokus, i første del af forløbet.

 

Om Grounding.dk

Christina fortæller:

Jeg er oprindelig uddannet pædagog og har de sidste 20 år arbejdet indenfor specialområdet med både børn og voksne.

Sideløbende har jeg gennemført uddannelsen som healingsmassør og samtaleterapeut ved Kilden i Valby med afsluttende eksamen i 2018. Jeg har derudover kursus i Ny tids healing samt clairvoyance kursus fra Den Gyldne Sol.

Jeg arbejder med massagen ud fra en overbevisning om at kroppen husker og reagerer på alt du har oplevet. Det kan være her og nu reaktioner men der kan også gå flere år før en
oplevelse kommer til udtryk gennem kroppen.
Jeg arbejder med healingen ud fra en overbevisning om at alt er energi. De påvirkninger vi igennem livet får udefra og de tanker og følelser vi har, er alt sammen energi. Den energi
kan skabe forstyrrelser, der viser sig ved udfordringer i krop og sind.
Og jeg arbejder med samtalen ud fra den overbevisning at bevidstheden om oplevelser, tanker og følelser er med til at frisætte energi. Denne frisatte energi kan sammen med
healingsmassagen være med til at genskabe balancen i og omkring kroppen og skabe ro i sindet.